ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดนิทรรศการ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษไม้
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ อาจารย์ แล...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14-07-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดนิทรรศการแสดง ผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนแพร่ นำผลงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14-07-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร
ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดฝึกอบรม เ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14-07-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน ทางวิชาการ ในงาน 30 ปี มจร.วิทยาเขตแพร่
ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอาย...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14-07-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยชุมชนแพร่ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านวิชาการสำหรับอาจารย์ผู้สอนแ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14-07-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
แบบสอบถามงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์