PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วชช.แพร่ จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 2557
ในวันที่ 20 เมษายน 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมกับชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนร่องซ้อ ชุมชนพระร่วงและชุมชนพระนอน จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมปร...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
22-04-2014  |  งานไอที
วชช.แพร่ ร่วมหารือทำบันทึกข้อตกลงฯร่วมกับ ม.แม่โจ้
วันที่ 8 เมษายน 2557 นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-04-2014  |  งานไอที
วชช.แพร่ จัดอบรม มัคคุเทศก์น้อยนำชมวัดจอมสวรรค์
วันที่ 7 เมษายน 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้จัดอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์น้อยนำชมวัดจอมสวรรค์ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นแห...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-04-2014  |  งานไอที
วชช.แพร่ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงฯทางวิชาการร่วมกับ มรภ.สวนดุสิต
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ นำคณาจารย์ของวิทยลัยชุมชนแพร่ เข้าพบเพื่อ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-04-2014  |  งานไอที
วชช.แพร่ เปิดฝึกอบรมครัวไทยสู่ครัวโลก
ในระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมอาหาร ณ ศูนย์ฝึกอบรมครั...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09-04-2014  |  งานไอที