content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
ออกหน่วยบริการวิชาการนิทรรศการกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 คณะอาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมงานนิทรรศการกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกหน่วยกิจกรรมบ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20-06-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
ร่วมใจปลูกต้นไม้
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี มอบกล้าไม้ต้น...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20-06-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เข้าศึกษาดูงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของช...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20-06-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย วิทยาลัยชุมชนแพร่
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วม...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20-06-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่  เปิดครัวพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร รุ่น 2
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ เปิดครัวฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 รุ่นที่ 2...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20-06-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์