ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรม การสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31-07-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66 พรรษา   28 กรกฎาคม 2561  จังหวัดแพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนัก...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31-07-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับชุมชนพระร่วง  สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับชุมชนพระร่วง นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยช...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31-07-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายนิคม มะยาระ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการส...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-06-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดครัวฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน อาหารไทยเพื่อสุขภาพ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดแพร่
ในวันที่ 6- 10 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-06-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์