content slider


คลิปประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

Flash Player Is Not Installed.


Either Flash Player is not installed or javascript is disabled.No HTML5 video capability. For best experience it is recommended that you download Flash Player from Adobe.


Get Adobe Flash player


 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
ทีม “วชช.แพร่ รักษ์ท้องถิ่น จิตอาสา”  คว้ารางวัล “ Gen A Spirit รวมพลคนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา ”
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้ส่งโครงการสื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พัฒนาจากคนที่มีหัวใจพิเศษ บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
22-10-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการการประกันคุณ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
26-09-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูน
บุคลากรและคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง ” ในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในวันที่ 19 กันยายน 2557...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
26-09-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในจังหวัดแพร่ สู่มาตรฐานการพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในชุมชน
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้กิจกรรม การจัดการความรู้เพื่อร่วพัฒน...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
19-09-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่ 3 พร้อมประกาศเจตนารมณ์เป็น มหาวิทยาลัยสีขาว
นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมงานการแข่งขั...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
15-09-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่