ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
เปิดป้ายชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ
ในวันนี้ (12 ต.ค.60) วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเด่นชัย จัดพิธีเป...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12-10-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
ฝึกอาชีพ
ในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสู...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12-10-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นเจ้าภาพการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ
ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-09-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานให้จังหวัดแพร่
ในวันนี้ ( 4 กันยายน 2560 ) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้รับม...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-09-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ ปีที่ 2
วิทยาลัยชุมชนแพร่ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กลุ่มจิตอาสา กลุ่ม Little He...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-09-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์