ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่ เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยก...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
04-04-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
บำเพ็ญประโยชน์
ในวันที่ 3 เมษายน 2561 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธา...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
04-04-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
ต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดแพร่
ในวันที่ 3 เมษายน 2561 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วย นายนิคม มะยาระ นายมนัส จันทร์พวง ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
04-04-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
รับรางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น
ในวันนี้ (2 เมษายน 2561) ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายอุบลศักดิ์ ข...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
02-04-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่  ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ “100 ปี สักพันธุ์ด
ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ที่สวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง จังหวัดลำปาง นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-03-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์