ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
เอกสารเผยแพร่และงานวิจัย

รูปแบบการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม้สักพันธุ์ดี ศรีเวียงโกศัย

งานวิจัย

รูปแบบการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม้สักพันธุ์ดี ศรีเวียงโกศัย

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักฯ

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ยม ณ ศูนย...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-10-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการแล...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-10-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้บรรจุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
ในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2561 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-10-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนาย...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-10-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราช...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-10-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์