ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่  จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  กับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่
ในวันนี้ (5 ก.ย.61) เวลา 09.30 น. ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11-09-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่  โครงการรำลึกพระคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการรำลึกพระคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
10-09-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่  จัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ
ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่(TCDC) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
10-09-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านน้ำริน
ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านน้ำริน ตำบลต้าผามอก อำ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11-09-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่  การถ่ายทอดองค์ความรู้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน
ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมช...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
10-09-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์