content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนแพร่

งานวิชาการ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่


คลิปประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

Flash Player Is Not Installed.


Either Flash Player is not installed or javascript is disabled.No HTML5 video capability. For best experience it is recommended that you download Flash Player from Adobe.


Get Adobe Flash player


 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วชช.แพร่ร่วมกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 3 “ยศสุนทรเกมส์”
นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
19-12-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ออกหน่วยบริการวิชาการ ในงานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุข
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าร่วมการออกหน่วยจัดนิทรรศการใน...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
08-12-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
นวดไทยเพื่อสุขภาพ  เปิดฝึกอบรมแล้ววันนี้
วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง” ให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ ห้องป...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
08-12-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2557
ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่น...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
17-11-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับชุมชนพระร่วงจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง “จุดผางปะติ๊ปติ๋นก๋า ปูจาแม...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
07-11-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่