ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
ในวันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย ผู้อำนวยการอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-11-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่  นำข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
ในวันที่ 26 ต.ค.60 เวลา 13.30 น. นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นำข้าราชการพนักงานราชกา...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
30-10-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันปิยมหาราชปี 2560
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
30-10-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
เปิดป้ายชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ
ในวันนี้ (12 ต.ค.60) วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเด่นชัย จัดพิธีเป...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12-10-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
ฝึกอาชีพ
ในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสู...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12-10-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์