content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วชช.แพร่ อาสา ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการ วิทยาลัยชุมชนแพร่อาสา ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติฯ นำโดยนายบุญญพั...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31-08-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสร้างความตระหนักด้านอาเซียน
วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรม สร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนและกา...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31-08-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
เดินหน้าเพิ่มศักยภาพแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนแพร่
ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
26-08-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านผ้าพื้นเมือง จาก วชช.นราธิวาส
ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
19-08-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดโครงการรำลึกพระคุณครู  ประจำปีการศึกษา2558
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมพระเพื่อนพระแพง วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
17-08-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่