ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วชช.แพร่ จัดนิทรรศการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักและหม้อห้อมของจังหวัดแพร่ และนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากไม้ วิทยาลัยชุมชนแพร่”
ในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. หม่อมหลวงสราลี กิติยากร นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
06-02-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเตร...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
06-02-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
พิธีลงนามความร่วมมือร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ  ณ ฝายบ้านวังลึกหมู่ที่ 4 อำเภอวังชิ้น
ในวันที่ 21 ม.ค.2560 คุณสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมลงนามความร่วมมือร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอย...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
06-02-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            เนื่องในวาระครบสตมวาร
วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึง...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
06-02-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “เด็กเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อ”
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “เด็กเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อ” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การถ่ายทอดองค์ควา...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
06-02-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์