ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Furniture City  จัดแสดงผลงานวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุในงาน  Chiang Mai Design Week 2017
วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำผลงานออกแบบจากกิจกรรมพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไม้...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-12-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางให้กับผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Start up boot camp จัดนิทรรศการและกา
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นเ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-12-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 2558-2559
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-12-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
ในวันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย ผู้อำนวยการอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-11-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่  นำข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
ในวันที่ 26 ต.ค.60 เวลา 13.30 น. นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นำข้าราชการพนักงานราชกา...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
30-10-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์