ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
เปิดบ้านวิทยาลัยชุมชนแพร่
ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการเปิดบ้านวิ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
03-10-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ
วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
03-10-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
เปลี่ยน Me ให้เป็น We
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยน Me ให้เป็น We” เพื่อเพิ่มทักษะประสิทธิภาพในการ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
03-10-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
ออกหน่วยบริการวิชาการ
ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรม บริการวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ ในง...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-09-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดโครงการรำลึกพระคุณครู  ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 11 กันยายน 2559 ที่หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า นำโดย อุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงก...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-09-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์