content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนแพร่

งานวิชาการ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่


คลิปประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

Flash Player Is Not Installed.


Either Flash Player is not installed or javascript is disabled.No HTML5 video capability. For best experience it is recommended that you download Flash Player from Adobe.


Get Adobe Flash player


 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วชช.แพร่ ออกหน่วยบริการในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ในวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนบ้านไทรย้อย ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นักศึกษาชั้นปี...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
23-01-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
นักศึกษา คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวย...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-01-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ ออกหน่วยบริการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนชาวอำเภอเด่นชัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย จัดกิจกรรม : โครงการฝึกอบรม เชิงปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปี...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
22-12-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ร่วมกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 3 “ยศสุนทรเกมส์”
นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
19-12-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ออกหน่วยบริการวิชาการ ในงานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุข
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าร่วมการออกหน่วยจัดนิทรรศการใน...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
08-12-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่