ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายนิคม มะยาระ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการส...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-06-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดครัวฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน อาหารไทยเพื่อสุขภาพ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดแพร่
ในวันที่ 6- 10 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-06-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยรองผู้อ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-06-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการลดและคัดแยกขยะภายในชุมชนเป้าหมาย
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรม จัดกระบวนกา...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-06-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยก...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
04-04-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์