content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าเยี่ยมชม โรงงานต้นแบบฯ วิทยาลัยชุมชนแพร่
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
08-05-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วัยใสหัวใจซน  ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เครือข่ายตำบลต้นแบบป่าแดง จัดโครงการวัยใสหัวใจซนตามรอยเศรษฐกิจพอพียง ให้แก่เด็กแ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
08-05-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ เดินหน้าทดลองทำงานเพื่อหาอัตลักษณ์ไม้เมืองแพร่ โดย วิทยาลัยชุมชนแพร่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC) และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ในวันที่ 18 - 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ ศูนย์สร้า...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
08-05-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ สร้างสรรค์หัตถกรรมไม้ต้นแบบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ ของจังหวัดแพร่
ในวันที่ 16-18 มี.ค.2559 ที่ผ่านมา ณ โรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ ศูนย์สร้างส...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
08-05-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559
ในวันที่ 9 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมพระเพื่อนพระแพง วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับชุมชนศรีบ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
08-05-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์