ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่  ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ “100 ปี สักพันธุ์ด
ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ที่สวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง จังหวัดลำปาง นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-03-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดแสดงผลงานนวัตกรรมวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุสู่งานระดับนานาชาติ ในงาน THAILAND INTERNATIONAL FURNITURE EXPO 2018
วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ นำผลงานออกแบบจากกิจกรรมพัฒนาการออกแบบเฟอ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
08-03-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่  ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่  “100ปี สักพันธุ์ดี ศรีเวียงโกศัย”
ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นป...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
08-03-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ส่งเสริมประชาธิปไตย ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
08-03-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดงาน  เปิดบ้านวิชาการ สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 12 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่
ในวันนี้ ( 20 ก.พ.61) เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ สถาบ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
06-03-2018  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์