วชช.แพร่ และ TCDC ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Design Thinking

โพสเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2017 19:29:03 น.   โดย งานไอที

ในวันที่ 25-26 พค 60 นี้ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่(TCDC) ร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้และนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์กับพื้นที่และสิ่งรอบตัว ผ่านมุมมองและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ "Design thinking" เครื่องมือสำคัญในการพัฒนางานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้เกิดการคิดวิเคราะห์และจุดประกายไอเดียใหม่ๆ นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่หลากหลายทั้งการออกแบบบริการ สิ่งประดิษฐ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและสามราถพัฒนาพื้นที่รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างยั่งยืน

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Design Thinking ในครั้งผ่านๆมา