ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

โพสเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2017 18:20:02 น.   โดย งานไอที

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ จ้างต่อเติมระบบประปาภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไม้สัก

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่