ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

โพสเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2017 18:58:30 น.   โดย งานไอที

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ต่อเติมระบบไฟฟ้าภายในฯ
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่