ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โพสเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2017 15:10:21 น.   โดย งานไอที

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ดาวน์โหลดที่นี่