วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดรับสมัครตำแหน่งจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

โพสเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2016 11:38:51 น.   โดย งานไอที

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดรับสมัครตำแหน่งจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

วันนี้ – 29 เมษายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบัญชี
  2. มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีของหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
  1. สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

วันและเวลาสอบสัมภาษณ์
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.


ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

ติดต่อและยื่นใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ 33/13 ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 เบอร์โทรศัพท์ : 054-532191 ต่อ 103