ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2016 23:12:15 น.   โดย งานไอที

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 แยกเป็นห้องเรียนตามอำเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ห้องเรียนอำเภอเมือง

- ห้องเรียนอำเภอเด่นชัย

- ห้องเรียนอำเภอวังชิ้น