ประกาศผลการตัดสินหนังสั้น ภายใต้แนวคิด "งดเหล้า...เราทำได้"

โพสเมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2016 20:21:12 น.   โดย งานไอที

จากที่ "โครงการวิทยาลัยชุมชนแพร่พิชิตภัยห่างไกลแอลกฮอล์" ได้จัดการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ "งดเหล้า...เราทำได้" โดยได้เชิญชวนสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดแพร่ส่งทีมเข้าประกวดนั้น บัดนี้ทางคณะกรรมการตัดสินฯ ได้ทำการตัดสินหนังสั้นที่ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท) เรื่อง "เรื่องเล่า...จากเด็กชายวี" จาก โรงเรียนสองพิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท) เรื่อง "ทางเลือก" จาก โรงเรียนสองพิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท) เรื่อง "มัชชะ" จาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
รางวัลชมเชย (เงินรางวัล จำนวน 500 บาท) เรื่อง "เลิกเหล้า ดื่มนม" จาก วิทยาลัยชุมชนแพร่
รางวัลชมเชย (เงินรางวัล จำนวน 500 บาท) เรื่อง "ก้าวที่พลาด" จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (หนังสั้น)

  1. อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  2. อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  3. คุณเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย เครือข่ายประชาคมงดเหล้าและผู้ประสานงาน สสส.ประจำจังหวัดแพร่
  4. คุณณัฐธัญ กรุงศรี ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอสและวิทยากรการผลิตหนังสั้น


โดยทางผู้จัดโครงการฯ จะติดต่อไปยังโรงเรียนต้นสังกัดที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง ขอบคุณครับ
นายกิตติพร สังคดิศ
หัวหน้าโครงการวิทยาลัยชุมชนแพร่พิชิตภัยห่างไกลแอลกฮอล์