ประกาศคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ พ.ศ.2559

โพสเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2016 16:03:38 น.   โดย งานไอที

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ พ.ศ.2559/แบบเสนอรายชื่อ/หนังสือยินยอม/แบบประวัติผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวิทยาลัยชุมชนแพร่


ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่