เอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โพสเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2016 11:10:21 น.   โดย งานไอที

เอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จากการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่ มีดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากร 2557 (ไฟล์ Word) | ดาวน์โหลดที่นี่
2. ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 6 งาน 2557 (ไฟล์ Word) | ดาวน์โหลดที่นี่
3. สรุปงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อ.ศิริลักษณ์) (ไฟล์ Powerpoint) | ดาวน์โหลดที่นี่