แนะแนวการศึกษาต่อในงานปัจฉิมนักศึกษา กศน.อำเภอวังชิ้น

วันที่ 6 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้รับเชิญให้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา ศูนย์ การศึกษานอกระบบอำเภอวังชิ้น (กศน.วังชิ้น) ใน "โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ภาคเรียนที่ 2/2555 โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจในการศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนแพร่เป็นจำนวนมาก


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานไอที | วันที่โพส : 04-04-2013 11:56:19 น.