วชช.แพร่ จัดนิทรรศการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักและหม้อห้อมของจังหวัดแพร่ และนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากไม้ วิทยาลัยชุมชนแพร่”

ในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. หม่อมหลวงสราลี กิติยากร นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักและหม้อห้อมของจังหวัดแพร่ และนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากไม้ วิทยาลัยชุมชนแพร่” โดยมีนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการให้การต้อนรับ นิทรรศการ ประกอบด้วยการจัดแสดง ผลงานของเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นผลงานจากกลุ่มผู้สูงอายุ “ของเล่นมะเก่า คน ฒ ป่าแมต” ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน และการจัดแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ซึ่งได้นำเอาอัตลักษณ์การทำไม้ของจังหวัดแพร่ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากในอดีต นำมาผสมผสาน สร้างจุดเด่นในชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์งานไม้ ซึ่งเป็นชิ้นงานของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไม้สัก วิทยาลัยชุมชนแพร่ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม และผลงานโครงการต่างๆของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรและสหกรณ์สู่อ้อมใจชาวเมืองแพร่ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n300160.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 06-02-2017 09:08:50 น.