วชช.แพร่ จัดงาน "11 ปี วันสถาปนา สถานบันการศึกษาเพื่อปวงชน วิทยาลัยชุมชนแพร่"

วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา จัดงาน "11 ปี วันสถาปนา สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน วิทยาลัยชุมชนแพร่" เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และนักเรียนนักศึกษา ซึ่งในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข็งแข็งสู่ชุมชน ผลงานของนักศึกษาระดับอนุปริญญา ผลงานของผู้รับบริการทางวิชาการ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และการแข่งขันการจัดทำ website ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n20022560.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 09-03-2017 07:08:12 น.