วชช.แพร่ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ตุงไส้หมูร่วมกับชุมชนที่งานวัดจอมสวรรค์

วันที่ 15 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้ร่วมจัดกิจกรรมประดิษฐ์ตุงไส้หมู ใน "งานสืบฮีต ตวยฮอย ผ่อกอย ที่วัดจอมสวรรค์" การประดิษฐ์ตุงไส้หมู ถือเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาที่มีมาแต่ยาวนาน โดยในงานนี้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน ได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานไอที | วันที่โพส : 04-04-2013 20:28:47 น.