วชช.แพร่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาป่าแมตในศูนย์พัฒนาป่าแมต

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมงานเปิดป้ายศูนย์พัฒนาป่าแมต เพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โดยได้รับเกียรติจากนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในงานวิทยาลัยชุมชนแพร่ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์สู้ชุมชน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดการศึกษา และได้สาธิตวิธีการทำยาหม่องสมุนไพร และมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มาร่วมงาน โดยวิทยาลัยชุมชนแพร่ได้จัดศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาป่าแมตในศูนย์พัฒนาป่าแมตด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n21022560.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 09-03-2017 07:21:15 น.