วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดนิทรรศการแสดง ผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนแพร่ นำผลงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน และโครงการจัดการองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุที่มีความเชื่อมโยงกับและมีส่วนร่วมของโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผ้า อาหาร ไม้ ปฐมวัย ในงานประชุมสภาสถาบันสัญจร ณ โรงแรมเซ็นธารา แม่สอด จังหวัดตาก


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : 270660.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 14-07-2017 08:35:22 น.