วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดนิทรรศการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษไม้

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ของเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นผลงานจากกลุ่มผู้สูงอายุ “ของเล่นมะเก่า คน ฒ ป่าแมต” ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน และการจัดแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ซึ่งได้นำเอา อัตลักษณ์การทำไม้ของจังหวัดแพร่ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากในอดีต นำมาผสมผสาน สร้างจุดเด่นในชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์งานไม้ ซึ่งเป็นชิ้นงานของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไม้สัก วิทยาลัยชุมชนแพร่ และร่วมต้อนรับ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเปิดป้ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n050760.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 14-07-2017 08:48:25 น.