เปิดป้ายชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

ในวันนี้ (12 ต.ค.60) วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเด่นชัย จัดพิธีเปิดป้ายชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน (ระดับตำบล) โดยได้รับเกียรติจากนายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัยเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้เกิดขึ้นจาก วิทยาลัยชุมชนแพร่มีความตระหนักในเรื่องการจัดการขยะชุมชน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีส่วนสนับสนุนในการให้ความรู้ และสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความสำเร็จที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบต่อสาธารณชนในพื้นที่ แก่ชุมชนบ้านปากพวกหมู่ที่ 3 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สามารถดำเนินการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนจนได้รับรางวัลหมู่บ้านสะอาด ปลอดขยะรางวัลที่ 1 ระดับตำบล


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n121060.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 12-10-2017 08:12:13 น.