วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Furniture City จัดแสดงผลงานวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุในงาน Chiang Mai Design Week 2017

วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำผลงานออกแบบจากกิจกรรมพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไม้สัก วิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่ได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ไปต่อยอดงานหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ของชุมชนในจังหวัดแพร่ ให้ตอบความต้องการใช้งานของผู้สูงอายุ ซึ่งนำไปจัดแสดงนิทรรศการ Aged Society Furniture ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2017 (CMDW 2017) ในวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ TCDC จังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : CMDW.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 29-12-2017 04:31:32 น.