วชช.แพร่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา นายเอกชัย วงศ์วรกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ และ นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้นำคณะครูอาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเขตแพร่ ณ ห้องประชุมฯ ชั้น 4 ตึก ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทำวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ กับ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานไอที | วันที่โพส : 05-04-2013 04:27:46 น.