วชช.แพร่ ร่วมจัดกิจกรรมในงานลานวัฒนธรรมตำบลบ้านหนุน

วันที่ 10 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงาน "ลานวัฒนธรรมตำบลบ้านหนุน" ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุนจัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณ๊ท้องถิ่น ทางวิทยาลัยชุมชนแพร่จึงได้จัดกิจกรรมทำตุงและจัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตลอดทั้งวัน ในวันงานได้รับความสนใจจาก นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ และ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารจังหวัดแพร่ เข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนแพร่ด้วย


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานไอที | วันที่โพส : 17-04-2013 05:57:18 น.