วิทยาชุมชนแพร่จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทางวิทยาลัยชุมชนแพร่ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการจัดกิจกรรมโครงการฯดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณเอกชัย วงศ์วรกุล รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ และ คุณสำเร็จ ไพรศรี กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ มาร่วมเปิดโครงการครั้งนี้ด้วย โดยในกิจกรรมภาคเช้า คุณเอกชัย วงศ์วรกุล ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "เรียนวิทยาลัยชุมชนแพร่อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ" และ คุณสำเร็จ ไพรศรี ได้ให้คำแนะนำ ประสบการณ์การเรียนในรั้ววิทยาลัยชุมชนแพร่ แก่นักศึกษาใหม่ จากนั้นเป็นการแนะนำบุคลากรฝ่ายงานต่างๆ ในวิทยาลัยชุมชนแพร่และให้คำชี้แจงและบริการต่างๆ ของทางวิทยาลัย พร้อมทั้งทำพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาใหม่อีกด้วย ในภาคบ่ายมิกิจกรรมนันทนาการ(ละลายพฤติกรรม) กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง และปิดท้ายด้วยกิจกรรมจุดเทียนแห่งปัญญา


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานไอที | วันที่โพส : 06-06-2013 04:42:57 น.