วชช.แพร่ เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาฯและศูนย์ ICT ที่ วชช.แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2556 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้เดินทางศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ศูนย์ ICT และหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อำนวยการและทีมคณะวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างดี


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานไอที | วันที่โพส : 14-08-2013 17:31:50 น.