รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร อาหารไทย 48 ชั่วโมง

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่01-03-2019

วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร อาหารไทย 48 ชั่วโมง

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25-30 มี.ค. 2562 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ค่าลงทะเบียน 58 บาท !!! รับเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น !!!

รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ,,

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.054-532191 ต่อ 107

อยากมีทักษะ มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มาฝึกอบรมกับเราสิค่ะ

สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน ,,ไม่รับจองนะจ๊ะ