ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างระบบประปา

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่03-04-2019
  • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างระบบประปา ดาวน์โหลดที่นี่