ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่05-04-2019

วิทยาลัยชุมชนแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาวิทยาลัยชุมชนแพร่ มีเอกสารแนบดังต่อไปนี้