เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่12-06-2019

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่