แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่21-06-2019

แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดที่นี่