เชิญชวนร่วมประกวดการจัดทำสื่อโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่02-07-2019

วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดโครงการวิทยาลัยชุมชนแพร่เสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตภัยยาเสพติด กิจกรรมสร้างสรรค์ : การจัดทำสื่อโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร เงื่อนไข/กติกา และโลโก้วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร กติกา โลโก้วิทยาลัยชุมชนแพร่

หรือเข้าผ่านทาง QR Code ดาวน์โหลดไฟล์ QR Code

ดาวน์โหลดโปสเตอร์โครงการฯ