แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่04-07-2019

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่