ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ย้ายระบบ Video Conference

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่26-09-2019

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ย้ายระบบ Video Conference ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่