สื่อการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน "ไอโอดีนเพื่อนรัก เรารักไอโอดีน"

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่17-04-2020

สื่อการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน "ไอโอดีนเพื่อนรัก เรารักไอโอดีน"

อ่านข้อมูลต่อที่นี่...