ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่29-06-2020

ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดที่นี่