เปิดแล้ว หลักสูตรฝึกอบรมเบเกอรี่ รุ่น 1

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่21-12-2018

วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรเบเกอรี่(ขนมอบ) รุ่นที่ 1 จำนวน 48 ชั่วโมง ให้แก่คนในชุมชน ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ #มีทักษะ มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี