ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดิน

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่18-01-2019

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดิน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่