สอบวัดความรู้พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนแพร่


ลงทะเบียนก่อนสอบ | คลิ้กที่นี่

เลือกรายวิชาที่สอบวัดความรู้พื้นฐาน (จำนวน 5 รายวิชา)

  • รายวิชาภาษาไทย
  • รายวิชาภาษาอังกฤษ
  • รายวิชาคณิตศาสตร์
  • รายวิชาวิทยาศาสตร์
  • รายวิชาคอมพิวเตอร์